Fazele si modul de elaborare a unui proiect

Fazele si modul de elaborare a unui proiect

Faza I:
Acte necesare pentru inceperea discutiilor: plan cadastral al terenului si Certificat de Urbanism.
Se face o vizita la terenul/cladirea ce va face obiectul proiectului.
Certificatul de urbanism se obtine de catre beneficiar de la primaria orasului/comunei de care apartine terenul pe care se va construi.
Urmeaza o discutie cu clientul, in care se stabilesc datele proiectului si prioritatile, dupa care se completeaza o  Tema de proiectare care va contine caracteristicile viitoarei cladiri.
Se achita un avans de aproximativ 20% din valoarea de proiectare. (in functie de datele din tema, se aproximeaza o suprafata desfasurata a viitoarei cladiri, care se imulteste cu valoarea de proiectare pe metru patrat) Taxele pentru obtinerea avizelor, verificarilor si alte plati necesare obtinerii autorizatiei de construire vor fi suportate de beneficiar, valoarea de proiectare fiind doar plata pentru elaborarea proiectului pe specialitati (arhitectura, rezistenta, instalatii).
Faza II
Dupa  3-4 zile (sau mai mult in functie de tema) se desfasoara o a doua intalnire de discutii pe planurile de arhitectura, unde se stabilesc eventuale modificari in limitele datelor din tema de proiectare. La aceasta faza se urmareste stabilirea suprafetelor, functiunilor si circulatiilor, suprafata construita si desfasurata a cladirii, eventuale retrageri etc. Usile si ferestrele, golurile balcoanele si terasele  sunt stabilite doar orientativ, acestea putand suferi modificari in faza urmatoare.
Toate modificarile din aceasta faza se fac doar in limitele datelor din tema de proiectare. In cazul in care beneficiarul doreste modificarea datelor din tema de proiectare,  aceasta se face doar cu achitarea unui nou avans, urmand a fi elaborata o noua tema de proiectare, caz in care se repeta faza II.
Faza III
Dupa ce solutia a fost stabilita ca plan (suprafete, limite, etc) la un  termen stabilit urmeaza o intalnire in care este prezentata volumetria cladirii (perspective de volum sau/si volumetria cladirii in Archicad). Se mai pot face modificari la cerinta beneficiarului la exteriorul cladirii (materiale folosite, diferite inaltimi/pozitionari de ferestre si usi, etc) fara a modifica solutia stabilita in faza II.
In cazul unor modificari se va stabili un nou termen de discutii in care vor fi prezentate modificarile cerute.
Tot in aceasta faza se poarta discutii si cu celelalte specialitati: Rezistenta si Instalatii, urmand a se stabili o solutie care sa indeplineasca toate cerintele.
In momentul in care se stabileste si solutia volumetrica (imagine exterioara) se completeaza si semneaza contractul de proiectare, urmand a se incepe elaborarea lui de catre toate specialitatile.
In termen de cateva zile pana la cateva saptamani  sau chiar luni de zile ( in functie de amploarea proiectului) se elaboreaza proiectul la faza DTAC (PAC) – documentatia pentru obtinerea autorizatiei de construire.
In acest timp se obtin toate avizele necesare de catre beneficiar, verificari de proiect cerute prin certificatul de urmanism etc.
Unele avize sau verificari de proiect pot aduce mici modificari la  solutia stabilita, astfel incat dupa obtinerea tuturor avizelor si verificarilor, acestea vor fi aduse la proiectant pentru a se opera modificarile cerute (daca este cazul)
Dovada OAR este singurul “aviz” care se obtine de arhitect, taxa fiind prinsa in proiectarea de arhitectura.
Predarea dosarului DTAC (PAC) – in doua exemplare- se va face dupa ce toate avizele si verificarile au fost obtinute.
La predarea proiectului se va intocmi un Proces verbal de predare semnat de ambele parti.
Completarea cererii pentru obtinerea Autorizatiei de Construire se face de catre beneficiar, doar anexa va fi completata si predata odata cu proiectul de catre proiectant. Taxele aferente obtinerii autorizatiei de construire vor fi suportate de beneficiar.
Faza IV
Dupa obtinerea autorizatiei de construire intr-un termen stabilit de comun acord, se va elabora si preda si proiectul tehnic (PTh,) precum si Detalii de executie (DE) de catre toate specialitatile (arhitectura, rezistenta, instalatii). Proiectul tehnic va fi verificat la cerintele de proiectare de verificatori atestati pentru fiecare cerinta, acesti verificatori vor fi alesi de beneficiar. Plata pentru verificarile proiectului este suportata de beneficiar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *